Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

На цій сторінці наводяться правила та умови, які застосовуються до всіх користувачів мережі Інтернет, які відвідують цей сайт https://docsfera.com.ua/ (далі у тексті - «Сайт»). Відвідуючи даний Сайт, Ви за замовчуванням берете на себе обов'язок дотримуватись цих правил та умов використання. Оскільки ці правила та умови у будь-який час можуть бути змінені без попереднього повідомлення, Вам рекомендується регулярно ознайомлюватися з їх змістом на цій веб-сторінці.
 1. Інтелектуальна власність

  Цей сайт належить і підтримується ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (далі по тексту та в усіх випадках на Сайті – «Санофі в Україні»), що входить до складу Групи компаній «Санофі». Загальний вигляд і кожен з елементів, включаючи знаки для товарів і послуг, логотипи та назви доменів, які згадуються на Сайті, захищені чинним законодавством про інтелектуальну власність і належать Санофі в Україні або іншим компаніям Групи «Санофі» (надалі – «Правовласник»), їх використання вимагає отримання попереднього дозволу в належній формі.

  Заборонено копіювати, відтворювати, змінювати, редагувати, завантажувати, перетворювати, передавати або розповсюджувати в будь-якій формі та будь-яким способом, на будь-яких носіях інформації, в цілому або частково, будь-які компоненти Сайту без отримання попереднього письмового дозволу від Правовласника. Дозволено копіювання тільки для особистого використання в некомерційних цілях на персональному комп'ютері.

  Усі копії всього або частини змісту Сайту, зроблені з дозволу Санофі, повинні мати наступне повідомлення: «Docsfera.com.ua © 2019. ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» м. Київ. Всі права захищені.» з активним посиланням на існуючий Сайт.

  При будь-якому санкціонованому використанні, об'єкти, з яких складається Сайт або які вказані на Сайті, не повинні бути зміненні, перетворені або переробленні у будь-який спосіб.

  Правовласники залишають за собою право звернутися до суду за будь-яке порушення своїх прав інтелектуальної власності.

 2. Характер інформації

  Доступ до змісту даного Сайту обмежений та можливий виключно за умови реєстрації та затвердження модератором. Сайт є спеціалізованим, призначеним виключно для спеціалістів охорони здоров'я України. Метою Сайту є інформування обмеженого кола осіб (зареєстрованих на Сайті спеціалістів охорони здоров'я) про наукові дослідження, статті та заходи, присвячені науковим розробкам, новим методикам в галузі фармакології та медицини, про сучасні підходи в галузі терапії різних захворювань, про продукцію, що виробляється групою компаній «Санофі». Сайт може містити думки, висловлені експертами, залученими в певних галузях, що мають відношення до змісту Сайту, або витяги зі статей у пресі. Такого роду інформація є тільки думкою залученого експерта або автора публікації, яка не обов'язково збігається з думкою групи компаній «Санофі». Санофі в Україні не несе відповідальність за точність і повноту подібної інформації і думок. Думки експертів відображають їх особисті погляди і ніколи не повинні розглядатися, як думка або відповідальність Санофі в Україні, або будь-якої з компаній групи компаній «Санофі».

  Сайт також містить інформацію, що стосується здоров'я, фізичного стану, медицини як галузі знань і медичної допомоги, і ця інформація стосується виключно людей. Зазначена інформація публікується на Сайті виключно з ознайомчою, інформаційною метою та на може використовуватись замість консультації лікаря. Інформація, представлена на Сайті, ні за яких умов не повинна використовуватися для постановки будь-якого діагнозу, встановлення причини захворювання або причини виникнення фізичної проблеми, або для призначення або застосування лікарських засобів. Сайт не призначений для повідомлення інформації, що стосується стану здоров'я, про небажані явища або направлення скарг на продукцію будь-якого характеру, або для направлення питань технічного або медичного характеру щодо продукції групи компаній «Санофі».

 3. Посилання на інші сайти

  Сайт жодної третьої особи, на який можна потрапити з цього Сайту, не призводить до відповідальності Санофі в Україні або інший компаній групи «Санофі». Санофі в Україні не має ніякої можливості контролювати зміст сайтів таких третіх осіб, які залишаються цілком незалежні від Санофі в Україні. Більш того, наявність на Сайті посилання на сайт третьої особи за жодних обставин не означає, що Санофі в Україні схвалила зміст цього сайту у будь-якій формі, і, зокрема, можливе використання цього змісту.

  Крім цього, Ви самостійно несете відповідальність за вжиття необхідних заходів для захисту від зараження Вашого комп'ютера через Сайт, зокрема, одним або більшою кількістю комп'ютерних вірусів, шкідливою програмою типу «Троянський кінь» або будь-якими програмами-«паразитами».

  Зовнішні сайти можут містити гіпертекстові посилання на цей Сайт. Подібні посилання не повинні створюватися без попередньої чіткої згоди від Санофі в Україні. В будь-якому випадку, Санофі в Україні не несе відповідальності за будь-яких обставин за недоступність подібних сайтів, а також не займається ретельним вивченням, перевіркою або погодженням таких сайтів і не несе відповідальності за їх наповнення, рекламу, продукти та інші компоненти, доступні на цих сайтах або через такі сайти.

 4. Персональні дані та положення про конфіденційність

  1. Під «Персональними даними» мається на увазі будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, включаючи (без обмежень): прізвище, ім'я, по батькові, дані про активність на сайті (ip-адреса, операційна система що використовується, тип браузера, використовувані мови, тип мобільного пристрою, географічне положення, кількість відвідувань сайту і переглядів сторінок, тривалість перебування на сайті, кліки на баннери чи посилання, відповіді на голосування та опитування, що розміщені на Сайті, інформація, що надається через заповнення форм на Сайті), контактна інформація (мобільний телефон, адреса електронної пошти), документ, що підтверджує отримання медичної чи іншої освіти в України відповідно до державних освітніх стандартів (диплом), кваліфікація, номер диплома, спеціальність, дата видачі диплома, найменування навчального закладу, що видав диплом, роки навчання, присвоєна кваліфікація, вчений ступінь, відповідно до диплома, а також копія диплома і підтвердження місця роботи (найменування установи) із зазначенням посади, спеціалізації, місцезнаходження (місто). Інформація може бути надана Вами при заповненні розділу «Заявка на реєстрацію» і / або «Зв'яжіться з нами» Сайту або іншими способами (по телефону, електронною чи звичайною поштою на адресу Санофі в Україні тощо).

  2. Направляючи Персональні дані через цей Сайт, користувач проставляє «галочку» навпроти відповідних попереджень, які, зокрема, містять посилання на «Згоду на обробку Персональних даних». У разі проставлення користувачем Сайту «галочки», як зазначено вище, він/вона надають згоду Санофі в Україні (ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ 35648623), зареєстрованому відповідно до законодавства України, розташоване за адресою 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50а, Бізнес Центр «Прайм»), в якості володільця персональних даних, на обробку Персональних даних в порядку і на умовах розділу 4 цих правил та умов з метою: інформування про наукові дослідження, статті та заходи, присвячені науковим розробкам, новим методикам в галузі фармакології та медицини, в тому числі проведених компаніями групи «Санофі», про продукцію, що виробляється компаніями групи «Санофі», шляхом прямих контактів з користувачем за допомогою будь-яких засобів зв'язку (телефонні дзвінки, поштові відправлення, смс-повідомлення, електронна пошта, повідомлення через програмні засоби Viber, Whats-App, Telegram тощо) і шляхом надання користувачу доступу (після затвердження заявки на реєстрацію) на спеціалізований ресурс (цей Сайт), призначений для спеціалістів охорони здоров'я України, в зв'язку з науковими роботами в сфері клінічних (неінтервенційних) досліджень, в тому числі для цілей включення інформації про користувача в базу даних Санофі в Україні для цілей клінічних досліджень, для обробки повідомлень, відправлених через форму зворотного зв'язку, для цілей сегментації користувачів в залежності від різних критеріїв, а також іншими способами, в інших цілях / випадках, що допускаються чинним законодавством України.

  3. Згода користувача, що надається способом, визначеним у пункті 4.2. вище, включає також згоду на передачу даних третім особам, а також призначення розпорядників Персональних даних, на розсуд Санофі в Україні, але виключно з метою та в обсязі, необхідних для досягнення визначених цілей, в тому числі на територію інших держав (зокрема, але не виключно, Франції). За вийнятком випадків, зазначених у цьому розділі 4, компанія Санофі в Україні зобов'язується не розкривати третім особам, за винятком групи компаній «Санофі», і уповноважених підрядників компанії Санофі в Україні, і не поширювати Персональні дані без згоди користувача.

  4. Згода на обробку Персональних даних дійсна з моменту надання користувачем без обмеження строку дії до моменту її відкликання, у випадку якщо інше не передбачене чинним законодавством.

   Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", користувач має право:
   1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   3) на доступ до своїх персональних даних;
   4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
   9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
   12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

   Запити щодо обробки Персональних даних користувачі можуть направляти на адресу Санофі в Україні шляхом заповнення та направлення форми зворотного зв'язку на Сайті або з використанням наступного поштової адреси: ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», вул. Жилянська 48-50а, Бізнес Центр Прайм, 01033, Київ, Україна, з поміткою «DOCSFERA».

  5. Сайт не призначений для отримання будь-якої конфіденційної інформації або інформації з обмеженим доступом. Тому, за виключенням вказаних вище Персональних даних, уся інформація, незалежно від представленої форми (документи, графіка, питання, пропозиції, концепції, замітки тощо), яку Ви повідомляєте через Сайт, у жодному разі не розглядатиметься як конфіденційна або як інформація з обмеженим доступом. З огляду на той факт, що Ви передаєте нам ці дані, це дає нам право використовувати, відтворювати, розповсюджувати чи змінювати дані або передавати їх для опрацювання Вашого запиту.

  6. Якщо Ви не згодні з зазначеними положеннями про обробку Персональних даних і конфіденційності, будь ласка, негайно залиште Сайт.

 5. Обмеження відповідальності

  Санофі в Україні намагається забезпечити максимальну точність і актуальність інформації, що публікується на Сайті. Санофі в Україні залишає за собою право виправляти зміст Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення. Однак Санофі в Україні не може гарантувати, що інформація, доступна на Сайті, точна, правильна, актуальна і є вичерпною у будь-який момент часу.

   

  Санофі в Україні не несе жодної відповідальності:
  - за будь-яку неточність, помилку або пропущення інформації, представленої на Сайті;
  - будь-які збитки, що настали внаслідок шахрайського втручання з боку третьої особи в результаті зміни інформації або компонентів Сайту;
  - в ширшому сенсі - за будь-яке пошкодження власності або збитків, які настали з будь-якої причини і які мають будь-походження, характер або будь-які наслідки, навіть якщо Санофі в Україні отримала попередження про можливість настання таких ушкоджень або збитків, викликаних (i) будь-яким доступом на Сайт або неможливістю доступу на Сайт, (ii) використанням Сайту, включаючи будь-які збитки або вірус, які можуть інфікувати Ваш комп'ютер або іншу власність, і / або (iii) довірою до інформації, яка прямо або опосередкована була отримана з Сайта.

  Санофі в Україні не несе відповідальності за авторизацію під логіном і паролем користувача інших осіб, які заволоділи його персональними даними.

  Направляючи через Сайт персональні дані третіх осіб, Ви повинні переконатися, що треті особи згодні на таку обробку їх персональних даних та ознайомлені з положеннями цих правил та умов, в тому числі, але не обмежуючись, згодні на публікацію даних в загальнодоступному джерелі, ознайомлені з видами і цілями обробки персональних даних, порядком відкликання Згоди на обробку персональних даних, іншими положеннями. Ви несете самостійну відповідальність за правомірність передачі Санофі в Україні персональних даних третіх осіб і за будь-яку шкоду, заподіяну третім особам в результаті такої передачі і подальшої обробки їх персональних даних.

  Цим інформуємо, що для цілей поліпшення роботи Сайту збирається анонімна статистика за допомогою сторонніх систем статистики Google Analytics (далі - «система статистики»). Система статистики, за інформацією від розробників, збирає знеособлені дані про відвідування Сайту, такі як: кількість відвідувань сторінок Сайту, відомості про час, проведений на Сайті, знання про будову, місце розташування користувачів, переглянуті сторінки. Будь ласка, до початку використання Сайту самостійно ознайомтесь з:

  Політикою конфіденційності системи статистики Google Analytics за адресою http://www.google.com/policies/privacy/.

  Якщо Ви не згодні зі збором статистики, будь ласка, негайно залиште Сайт.

 6. Доступність Сайту

  Санофі в Україні повідомляє Вас про те, (I) що технічно неможливо сторити Сайт без яких-небудь дефектів і що Санофі в Україні не може взяти на себе обов’язок це зробити; (II) що дефекти можуть привести до тимчасової недоступності Сайту; і що (III) на роботу Сайту можуть мати негативний вплив події і / або дії, які Санофі в Україні не може контролювати, такі, наприклад, як способи передачі і зв'язку між Вами і Санофі в Україні і між Санофі в Україні та іншими мережами. Санофі в Україні та / або її підрядники можуть в будь-який час змінити або перервати, тимчасово або постійно, весь або частину Сайту для здійснення технічного обслуговування і / або поліпшення та / або зміни Сайту. Санофі в Україні не несе ніякої відповідальності за будь-які зміни, тимчасове припинення функціонування або збій Сайту.

 7. Інофрмація про продукти

  Включена до змісту і опублікована на Сайті інформація може містити прямі або непрямі посилання на продукцію, програми та послуги групи компаній «Санофі», що не анонсуються або не доступні в деяких країнах або регіонах, або які можуть поставлятися під іншимою назвою, або на які можуть поширюватися вимоги і умови, які можуть варіюватися в різних країнах. Такі посилання не означають, що компанії групи «Санофі» мають намір постачати ці продукцію, програми або послуги у Вашій країні. Зверніться до Санофі в Україні за інформацією про продукцію, програми та послуги, доступні Вам.

 8. Юридичні положення

  Сайт та його зміст регулюються законодавством України, і будь-які суперечки, пов'язані з цим, підпадають під юрисдикцію судів України.

 9. Інші умови

  1. Організація, що випускає Сайт:
   ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» м. Київ, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50а

  2. Керівник публікації:
   Менеджер проекту – Осіпова Марія

  3. Розміщення Сайту:
   ПрАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР"
   04112, Україна, м.Київ, вул. Дегтярівська буд. 50

  4. Авторські права на фото/відеоматеріали
   ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», м.Київ, якщо інше не зазначене поряд із відповідним матеріалом.
   Docsfera.com.ua © 2019. ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» м. Київ. Всі права захищені.

Ласкаво просимо на Docsfera!
Отримайте доступ до новітніх досліджень, відео з міжнародних конференцій, а також клінічних випадків та інтерактивних інструментів для застосування у вашій повсякденній практиці.


Увійти
Уведіть e-mail або моб. телефон
Введено недійсний пароль Невірний логін або пароль
Забули пароль?
Зареєструватися
Аккаунт з вказаною адресою не зареєстрований. Будь ласка, зареєструйтесь.
Ви вже створили акаунт на Docsfera. Будь ласка, увійдіть в нього.
Введено недійсний пароль
Скидання пароля
Укажіть адресу пошти, використаної при реєстрації. Ми відправимо вам лист, який дозволить змінити пароль
ERROR
Вам на пошту було відправлено лист для зміни пароля. Перевірте пошту
Повернутися до входу
Аккаунт заблокований
Щоб розблокувати аккаунт ви можете звернутися до медичного представника Санофі або...
Ваш профіль не активний
Ми отримали Вашу заявку і зв'яжемося з Вами найближчим часом для підтвердження реєстрації